dilluns, 31 de març de 2008

L'Assemblea de la vila de Sant Quirze: què, qui, com i perquè?

L'Assemblea de la Vila de Sant Quirze és creada el mes d'octubre del 2007. Neix amb la intenció de ser un punt de trobada de persones i col·lectius del poble on puguin posar en comú les seves necessitats, propostes, lluites o, simplement, les seves ganes per encaminar un nou projecte o idea.

Aquesta posada en comú que promou l'Assemblea és necessaria per la comunicació de les diferents organitzacions (o individualitats), és necessària per poder dinamitzar el teixit associatiu, per promoure la autoorganització ciutadana i per poder unir forces i fer un treball comú del QUÈ volem que es faci a la nostra vila, COM volem que sigui el lloc on vivim i de QUINA MANERA s'ha de gestionar el nostre poble.
(manera d'entendre la política municipalista força allunyada a la existeix avui en dia en quan a participació, informació, gestió del territori, gestió econòmica, cultura, transparència...).

L'assemblea és una alternativa real que treballa, de manera igualitària i des de l'autogestió, per poder desenvolupar-nos lliurement i pendre les nostres pròpies decisions; per buscar alternatives al consum, a la pedagogía i a l'organització; per construïr una democràcia real, directa i participativa on hi hagi un respecte per les individualitats i on les minories no siguin marginades.

És per aquest motiu que el funcionament principal de l'Assemblea se sustenta amb la presa de decisió per consens, fet que dificulta l'agilitat d'aquesta tasca però que fomenta els debats oberts i la participació de tothom; els resultats o decisions són millors -ja que hi ha més perspectives- i tothom en queda satisfet. Així ens apropem mica en mica cap a la transformació social des de l'acció comuna amb el respecte de la llibertat individual i col·lectiva.

El projecte de l'assemblea no és ser una assemblea de joves sinó que vol ser constituïda per tota la pluralitat de persones que viuen al poble. Actualment, ja hi participa i hi dona suport persones de totes les edats i d'ideologies variades, tot i això, encara ens falta molt camí per arribar a tothom.

En aquest sentit l'assemblea és independent de qualsevol partit polític ja que creiem que la política va molt més enllà del sistema de partits. Volem deixar clar, doncs, que l'Assemblea de la Vila de Sant Quirze no forma part ni està vinculat a cap partit polític; ni ho necessita, ni ho vol.

El nostre model d'organització no passa per la constitució en entitat, ja que volem mantenir la nostra independència i no volem ser un col·lectiu rígid. El que volem és permetre la lliure implicació de les persones i el màxim dinamisme en la creació d'iniciatives. Creiem que ser entitat al nostre municipi i gaudir de certes subvencions de l'administració local suposa una pèrdua de llibertat d'acció i pensament. Entenem l'assemblea com un procés d'aprenentatge i de canvi constant sotmès a les decisions de les persones que la integren en cada moment.

No necessitem que l'ajuntament ens legitimi com a col·lectiu; si algú ens hagués de legitimar, aquests serien els veïns i veïnes de Sant Quirze. Optem per l'exercici directe de la nostra llibertat d'acció política perquè entenem que si les veïnes i veïns som conscients i prenem decisions en allò que ens afecta, ho farem de la millor manera i amb la màxima responsabilitat.


Us animem a totes a participar a l'Assemblea de la Vila de Sant Quirze i fer del poble un lloc on vulguem (i puguem) viure!